PAUČÍK - MP, s.r.o.


Ochranné systémy Butzbach

Ochranné systémy Butzbach sú schválené „kvalifikovanou spoločnosťou“ (zamestnanecká asociácia poistenia za škodu) a SUVA v súlade so
súčasným všeobecne platným nariadením a v zhode s požiadavkami európskej únie.

Rozhodujúce výhody (prednosti)

• Integrovaný zabudovaný systém sleduje pohyb zdvíhacieho zariadenia dverí, mreží, ochranného systému napr. prekážky/zábrany/ pri
rôznych strojoch /lisoch apod./ po celej jeho dĺžke, zaisťuje, že systém je vždy prevádzkovo
spôsobilý.

• Padajúca výplň (sekcia) dverí, alebo ochranná mreža môžu byť zabezpečené pomocou od fi Butzbach bezpečnostného systému pri
akejkoľvek príčine (napr. pretrhnutá hnacia retiazka, lano, porucha jazdy, poškodeniu materiálu a pod).

• Sily generované počas náhleho (neočakávaného) spomalenia (zastavenia) sú uchopené pádovým zachytávačom a sú minimalizované
integrovaným tlmičom nárazov (platné len pre typy 200-D a 400-D). Zvyšné sily sú orientované do základu pomocou dráhy, tak aby podporná(nosná)
konštrukcia
nebola pod tlakom.

• Vstavané zamedzenie zámerného odstavenie kyvadla stop/zabezpečovacieho/ systému potom čo systém bude po odstránení poruchy znovu
uvedený do chodu

• Po spadnutí, sekcie (panelu) dverí, potom čo porucha bude opravená, bezpečnostný systém je pripravený znovu pre normálnu prevádzku.

• Bezpečnostný systém sa inštaluje jednoducho a rýchlo a vyžaduje minimálnu obsluhu (údržbu).

Požiadavky na bezpečnosť:
Normy a smernica európskej únie zakazuje používať zdvíhacie zariadenia medzi, ktoré patria aj zdvíhacie brány rolety apod. bez overeného a
hváleného bezpečnostného zariadenia proti pádu. /STN EN 12 453, 12 4531./

Otázka bezpečnosti je kritériom (meradlom), ktoré nemôže byť ignorované na akomkoľvek type brán a zariadení (nariadenie - predpis pre
novobudované – a stavajúce výrobky, všetky ručné -manuálne a elektricky poháňané brány, ktoré majú zvislý- vertikálny pohyb musia byť
vybavené schváleným- odsúhlaseným bezpečnostným zariadením (zachytávacím zariadením).

Butzbach bezpečnostný systém zaisťuje ideálnu bezpečnosť (ideálny bezpečný systém) pre veľa typov brán.

Jednoduchá inštalácia bezpečnostného systému dovoľuje vybaviť už stávajúce zariadenia brán :
- skladacie, brány
- sklápacie (otočné) brány
- sekcionárne brány
- roletové- (valcové) brány
- uzávery, okenice
- protihlučné brány
- elektrické (poháňané) okná
- ochrana strojových zariadení, lisov a pod.

Toto zariadenie je možné nainštalovať do novo budovaných brán, alebo do úž existujúcich brán a tým sa brány stávajú bezpečnými a môžu
sa ďalej prevádzkovať.Princíp brzdiaceho mechanizmu:

Kyvadlo stop v padajúcom zachytávači sa rovnomerne hojdá, sleduje chod brány, v zodpovedajúcom tvare, vodiacom kanále (lište).

Tieto vedenia (lišty) kyvadla stop majú otvory (medzery, drážky) v bezpečnostných koľajniciach.

Postup keď brána padá
Ak pravidelná (stála) rýchlosť klesania je prekročená, oblúk kyvadla stop sa zvyšuje tak až to, je zaistené (zastavené) v najbližšom
otvore (medzere, drážke) v bezpečnostných koľajniciach.

Padajúce dvere sú zachytené za zlomok sekundy. Rýchlosť (pád) brány je stlmený systémom tlmič nárazov –súčasť systému.*

Pri páde brány /sekcie/, je zároveň pohon brány vypnutý koncovým spínačom v bezpečnostných koľajniciach.

* platné len pre typy 200-D a 400-DJednoduchá inštalácia

Butzbach bezpečnostné systémy sú samonosné a môžu sa inštalovať jednoducho na všetky typy brán bez zmeny – prerobenia bránovej
konštrukcie, alebo statiky stavby.

Ich robustnosť, priamočiary (nekomplikovaný) dizajn uľahčuje rýchle účelné praktické, fungujúce skúšanie (testovanie) pri vykonávaní
odbornej OP a OS (revízii) brány. Integrovaný, jednotný mechanizmus zariadenia vypnutia pohonu brány nepotrebuje špirálové lano (kábel).

Bezpečnostný systém sa vstavia do existujúcich brán bez problémov . Navyše , je možné použiť bezpečnostné koľajnice - vodiaci kanál
ako vodiace (sprievodné) koľajnice samotnej brány.

Bezpečnostný systém je odovzdaný v poriadku a pripravený na inštaláciu (namontovanie) a zahrňuje jeden pár hliníkových bezpečnostných
koľajníc a vypínacím mechanizmom (mechanizmom vypnutia), jeden pár pádových zachytávačov rovnako ako aj montovacie doplnky (príslušenstvo),
čo je potrebné k montáži.

Copyright © PAUCIK-MP, s.r.o 2007-2015

Webstránka optimalizovaná pre internet explorer 6

Počítadlo prístupov:

Pocitadlo.sk