PAUČÍK - MP, s.r.o.


• malá potreba miesta nad bránou
• moderný úsporný materiál (so schopnosťou úspory energie svetla a tepla)
• prechodové dvere s nízkym prahom
• vysoká otváracia rýchlosť
• bez závesov dverí, bez skrutkovitého kábla, žiadna torzná krútiaca pružina

Nové Hubumlenktor SPACELITE HTU zjednocujú otvárací princíp prechodových dverí s výrobkami a vhodnými materiálmi od Butzbach Hubtores,
zaručujú počas prevádzky dlhú životnosť.

V štandardnej verzii potrebuje brána miesto nad prekladom iba od 300 mm. Pri otváraní brány budú smerovať prechodové dvere pod strop
a budú vedené do vnútra haly.

Nová technika umožňuje rýchly a bezpečný pohyb brány. Bezpečnostné zariadenie a integrované zaistenie pred pádom, zabraňuje
nebezpečenstvu a ohrozeniu človeka a materiálu. Automatické zablokovanie pohonu znemožňuje zdvihnutie zatvorenej brány. Dodatočné ručné
istenie nie je potrebné.

Hubtor SPACELITE HT a Hubumlenktor SPACELITE HTU sa líšia rozdielnou technikou otvárania. Napriek tomu sú oba typy z vonkajšieho
pohľadu identické a dajú sa optimálne vzájomne kombinovať.

Technické dáta
Hubumlenktor SPACELITE® HTU 40 DA – priamy pohon brány

Hubumlenktor SPACELITE® HTU 40 K – pohon s konzolou

Hubumlenktor SPACELITE® HTU 40 V – zvislý pohyb brány

Hubumlenktor SPACELITE® HTU 40 DF – šikmý pohyb brány pod strop

Hubumlenktor SPACELITE® HTU 40 Handbetrieb – ručný pohon

Copyright © PAUCIK-MP, s.r.o 2007-2015

Webstránka optimalizovaná pre internet explorer 6

Počítadlo prístupov:

Pocitadlo.sk